Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Sở không?Mã xác nhận

Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT

Ứng dụng, phát triển CNTT có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển Thủ đô, góp phần làm thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước, cải thiện năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô, đặc biệt là các doanh nghiệp; từng bước tạo dựng nền tảng xây dựng “chính quyền điện tử” Thủ đô.

Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế

Với mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngày 15/89/2015 , UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng CP trên địa bàn Thành phố. 

Hội thảo Ứng dựng Công nghệ thông tin và Triển lãm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh, hướng tới xây dựng doanh nghiệp điện tử. Ngày 22/9/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Họp báo về Hội thảo Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp” và Triển lãm sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT thành phố Hà Nội, đồng chí Đặng Vũ Tuấn – Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì Cuộc họp.

Triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 30/7/2015, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm kịp thời ban hành những quy định thuộc phạm vi thẩm quyền Chính phủ giao cho các địa phương.

img

 

Tập huấn về mạng Wan của Thành phố Hà Nội

Ngày 08/9/2015, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội) khai giảng khóa tập huấn về mạng Wan cho 60 cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
Thông qua Nghị quyết về quy hoạch phát triển CNTT TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030