Trang chủ

Đấu thấu mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THẦU
01/10/2013 | 12:00

Gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng phần mềm quản lý thủ tục hành chính một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông

Thuộc dự án: Xây dựng phần mềm quản lý thủ tục hành chính một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông

Nguồn vốn: Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2013

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Văn phòng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 ngày 30/9/2013 đến 10 giờ 00 ngày 5/10/2013 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tầng 3 tòa nhà 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04)35123536/0932282986 (Nguyễn Xuân Toàn); Fax: (04)37366617

Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 5/10/2013

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?