Trang chủ

Đấu thấu mua sắm công

Thông báo mời thầu
01/07/2015 | 12:00

Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) mời thầu Gói thầu số 01: "Triển khai phần mềm một cửa cho 100 xã, phường, thị trấn năm 2015".

Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng.

Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội, P.1003, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3512 3053.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng (hoặc nộp tiền mặt) và phải được chuyển đến Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội chậm nhất là trước 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 13 tháng 7 năm 2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 (giờ Việt Nam), ngày 13 tháng 7 năm 2015, tại địa điểm nêu trên./.

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?