Trang chủ

Đấu thấu mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
11/09/2015 | 12:00

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác" thuộc hạng mục đầu tư "Mua sắm xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác".

Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 17 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ nêu trên.

Kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng tham gia chào hàng gói thầu trên đến tìm hiểu thông tin và mua HSYC tại:

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04 35123536/04.35123037

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Căn cứ nội dung của HSYC, đề nghị Nhà thầu chuẩn bị HSĐX và gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax) trước thời điểm hết hạn nộp HSĐX là 9 giờ 00 ngày 17 tháng 9 năm 2015.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiến hành mở hồ sơ chào hàng của các nhà thầu vào 9 giờ 30 ngày 17 tháng 9 năm 2015 tại địa chỉ: phòng họp tầng 4, tòa nhà 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội./.

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?