Trang chủ

Đấu thấu mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI THẦU
20/09/2013 | 12:00

1. Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

2. Tên gói thầu số 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành Bưu chính viễn thông thành phố Hà Nội.

3. Tên hạng mục đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành Bưu chính viễn thông thành phố Hà Nội thuộc Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013.

4. Nguồn vốn: Chương trình Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 18 tháng 9 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng 301, Số 185 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (84-4) 37366945 Fax: (84-4) 37366945

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?