Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tích cực tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước
28/02/2018 | 02:57

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW ngày 22/01/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố (Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 06/02/2018).

 

 

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

trên các báo điện tử Trung ương và Hà Nội (Ảnh: Phạm Linh)

 

Theo đó, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước và Thủ đô gồm: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018), Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) và Ngày truyền thống Công an nhân dân; kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018); kỷ niệm 46 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2018); kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018);

Cùng với đó tuyên truyền kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần gồm: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 -2/2/2018); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2018).

Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang; kỷ niệm ngày mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận và các ngày kỷ niệm khác...

Tuyên truyền các ngày lễ quốc tế gồm: Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018); kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018); kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018); kỷ niệm 170 năm Ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018).

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm khác như: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018); kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018); kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018); kỷ niệm 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (01/8/2008 - 01/8/2018).

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các điển hình, nhân tố mới, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng nội dung, định hướng.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch