Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018
21/03/2018 | 09:04

   Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-BCĐCVĐTP ngày 23/01/2018 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) thành phố Hà Nội, ngày 12/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 436/KH-STTTT về công tác tuyên truyền Cuộc vận động trên địa bàn Thành phố năm 2018.

 

 

Đĩa CD tuyên truyền Cuộc vận động được Sở TT&TT phát cho hệ thống thông tin cơ sở làm tài liệu tuyên truyền. Ảnh: Kim Chi

 

Mục tiêu của công tác tuyên truyền năm 2018 là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời tập trung cổ vũ, động viên và tôn vinh các doanh nghiệp, nhà sản xuất có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích.

Những nội dung tuyên truyền chính bao gồm: tuyên truyền Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018; Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố; Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tháng khuyến mại Hà Nội; Các chương trình Hội chợ, phiên chợ Việt, chuyến hàng Việt về nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất…; tuyên truyền và phổ biến ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, giới thiệu các mô hình, điển hình tốt và các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi của người tiêu dùng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các báo Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố, các cơ quan báo chí Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, tích cực và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.

Kim Chi

  quy hoạch - kế hoạch