Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Sở TT&TT Hà Nội phối hợp Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường
14/06/2018 | 11:15

    Ngày 5/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học năm 2018 cho hơn 500 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, cán bộ phụ trách công tác truyền thanh hoặc thông tin tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện và cán bộ đài truyền thanh cấp xã của thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã tới dự phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

          Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông

 

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 -2020) đã xác định rõ: “Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

    Theo đó, nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn 2025, trong đó xác định rõ quan điểm: “Phát triển nhiên liệu sinh học để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường là việc làm hết sức cần thiết và phải được ưu tiên”. Đây là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, có thể tái tạo, giúp giảm sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch không thể tái tạo được. Vì vậy, công tác tuyên truyền là được đánh giá một trong những giải pháp quan trọng được nêu tại Đề án là: “Tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường,...của nhiên liệu sinh học trong sự phát triển bền vững. Tuyên truyền từng bước để xây dựng và phát triển thị trường về nhiên liệu sinh học tại Việt Nam”. 

      Tham dự Hội nghị tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên Trung ương trình bày những nội dung về pháp luật bảo vệ môi trường; diễn biến tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức tuyên truyền bảo vệ môi trường, phục vụ tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền.

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch