Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tập trung tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/06/2018 | 11:19

    Tập trung tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội nói chung và người dân Thủ đô nói riêng về phòng, chống mua bán người; giảm nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người là một trong những mục đích đề ra tại Kế hoạch số 127/KH-BCĐ ngày 6/6/2018 của UBND Thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2018.

    Theo đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7’’ với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thông thông tin truyền thông cơ sở, pa nô, áp phích...; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật; Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người.

    Tổ chức Hội nghị của Ban Chỉ đạo 138/TP sơ kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2018; Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người.

    Công an thành phố Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP) đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để nhân dân tích cực tự giác tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.    

    Tăng cường công tác nắm tình hình; kịp thời cập nhật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và chính sách pháp luật mới về công tác phòng chống mua bán người; kịp thời phát hiện, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; tập trung lực lượng phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán.

    Tổ chức điều tra, nghiên cứu tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người như xuất cảnh qua biên giới trái phép, cho nhận con nuôi, cho hiến tạng, xuất khẩu lao động có yếu tố nước ngoài...

    Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn Thành phố để tập trung sự chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người theo chỉ đạo của Bộ Công an; Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm tội phạm mua bán người.

Chủ động phối hợp với Công an các tỉnh biên giới, Công an các nước trong khu vực, nhất là các nước đã ký kết Hiệp định về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, như: Trung Quốc, Lào... để trao đổi thông tin, tài liệu và phối hợp điều tra xác minh, giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm mua bán người đạt hiệu quả.

    Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” đến từng địa bàn dân cư, doanh nghiệp, trường học.

    Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại Hội nghị giao ban báo chí; yêu cầu cơ quan báo chí xây dựng các ký sự, bài viết, phim phóng sự, phim tài liệu; đăng phát các thông điệp về phòng, chống mua bán người…và tăng thời lượng phát sóng, tần suất thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự lan tỏa tỏng toàn xã hội.

    Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng, không để bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người.

    Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ, thực hiện các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP.

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch