Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Chủ động phòng, chống thiên tai mùa mưa bão năm 2018
19/07/2018 | 09:37

    Năm 2018, được dự báo là năm thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường theo chiều hướng cực đoan hơn. Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 09/7/2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3095/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018.

 

 

Ảnh minh họa

 

    Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018 về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018; kịp thời có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình anten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai tại các địa phương, hướng dẫn phòng chống bão, lũ, phân loại nhà an toàn…; Chủ trì, chịu trách nhiệm đôn đốc các Sở, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

    Các Sở, ngành, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với các địa phương cùng thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018.

    Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành nhiều văn bản đề nghị cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố một số nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn, để nhân dân biết, chủ động ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; Thông báo thường xuyên, kịp thời về: tình hình thiên tai, các biện pháp phòng, chống thiên tai, công tác bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai của Thành phố, tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

    Các cơ quan báo chí chủ động tin bài tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

Phạm Linh

 

 

 

 

 

 

  quy hoạch - kế hoạch