Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Triển khai tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I
26/07/2018 | 03:01

    Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94B-KH/TU, tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Danh nghĩa tổ chức là Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung:

- Chủ trương, đường lối của Thành ủy thông qua Chương trình 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

- Những kết quả và thành tựu nổi bật trong việc thực hiện Chương trình 04-CT/TU gắn với việc triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử của Thành phố.

- Phản ánh gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và triển khai 2 Quy tắc ứng xử.

- Những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô và việc triển khai 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố.

- Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đối tượng tham dự Giải, về tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Về tác phẩm là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Các cơ quan báo chí tổ chức phát động, động viên phóng viên, nhà báo tham gia viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và tuyển chọn nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 19/8/2017 đến 19/8/2018.

Thời gian phát động từ tháng 6/2018. Thời gian nhận tác phẩm: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 19/8/2018 (theo dấu bưu điện).

Vòng Sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành, từ ngày 20/8/2018 đến ngày 2/9/2018. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao Giải đưa vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 3/9/2018 đến ngày 15/9/2018. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải quyết định tác phẩm đoạt Giải và các đơn vị được khen thưởng.

Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các Giải đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

Lễ công bố và trao thưởng giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018).

Phạm Linh

 

 

  quy hoạch - kế hoạch