Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Khai giảng khóa đào tạo kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018
03/12/2018 | 04:16

Sáng 30/11, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo “kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” năm 2018 cho các học viên là lãnh đạo, người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Khóa đào tạo sẽ tập trung vào 03 nội dung chính, cụ thể: Chuyên đề 1 - Một số vấn đề chung về báo chí và hoạt động báo chí hiện nay; Chuyên đề 2 - Một số quy định và công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Chuyên đề 3 - Một số kỹ năng liên quan (tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn, soạn thông cáo báo chí, viết tin bài trên cổng/trang thông tin điện tử nội bộ… ).

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Lễ khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

 

Thông qua Khóa đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn, các cấp, các ngành Thành phố, đặc biệt là Người đứng đầu, Người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố nắm được các nội dung quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố để triển khai tại cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả năm chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Bổ sung thêm các kỹ năng cần thiết để chủ động cập nhật, theo dõi những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, được báo chí phản ánh và dư luận quan tâm để thông tin kịp thời cho báo chí theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân.

 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch