Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng

21/05/2016 | 08:43 AM
Năm 2010, Chính phủ ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, quy định thiết lập một số cơ chế, chính sách cơ bản để thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong lĩnh...

Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

20/05/2016 | 11:57 AM
Công nghiệp hóa chất có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống xã hội; là động lực to lớn cho kinh tế Việt Nam phát triển và để phấn đấu đạt được mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa....

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố 2016

20/05/2016 | 11:52 AM
Nhằm tạo sự gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,4 tỷ đô la Mỹ, trong năm 2016...

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911)

19/05/2016 | 10:00 AM
           Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới   Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một...

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian bầu cử

19/05/2016 | 09:58 AM
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của toàn dân, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan đơn vị, các...

Trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn Thành phố của Sở Thông tin và Truyền thông

16/05/2016 | 11:24 AM
UBND Thành phố vừa ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Nội (kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND Thành...

Công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

16/05/2016 | 11:23 AM
Ngày 10/5/2016, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. ...

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai năm 2016

16/05/2016 | 11:18 AM
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016”, để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên...

Luật Báo chí mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

16/05/2016 | 11:06 AM
Ngày 05/04/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Báo chí mới thay thế cho Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 06 năm 1999.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức Hội Sách quốc tế Kuala Lumpur 2016

13/05/2016 | 05:07 PM
Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 01/5 đến ngày 04/5/2016, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tổ chức Hội Sách quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia).

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử

16/05/2016 | 10:41 AM
Đánh giá tầm quan trọng của hoạt động an toàn thông tin trong thời gian bầu cử, ngày 29/4, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa 14) và đại biểu HĐND các cấp tại Công văn số 3385/VP-VX.

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chủ lực giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

13/05/2016 | 05:02 PM
Nhằm hỗ trợ sản xuất, mở rộng thị trường, đa dạng các kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang, ngày 26/4, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về hợp tác tạo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa chủ lực giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020.

Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ bầu cử

13/05/2016 | 05:05 PM
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị quan trọng. Để đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian tổ chức bầu cử Bộ Thông...

Tuyên truyền Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

13/05/2016 | 04:59 PM
Ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự và ban hành Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 gồm 510 điều, chia làm 9 phần, 36 chương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Xây dựng tổ chức đủ mạnh để quản lý An toàn thực phẩm

29/04/2016 | 03:08 PM
Đó là một trong những nội dung quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm sáng 27/4, với sự tham gia của các Phó Thủ tướng: Vũ Đức Đam, Trương Hòa Bình; lãnh đạo các Bộ, ngành và đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

  quy hoạch - kế hoạch