Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Lễ công bố Ngày sách Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội

19/03/2014 | 12:00 AM
Trong các ngày 11 và 17/3 /2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo và họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam , kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội và Ngày sách Việt Nam hàng năm trên phạm vi cả nước.

Ngày Sách Việt Nam 21/4

17/04/2014 | 12:00 AM
Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; tôn vinh giá trị của sách trong đời sống xã hội, ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/04 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam

Quy định về việc xuất bản tài liệu tuyên truyền, thông tin hoạt động nội bộ

14/03/2014 | 12:00 AM
Để hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, ngày 12/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 259/STTTT-BCXB gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện, Thị xã thuộc Thành phố hướng dẫn và đề nghị các cơ quan/tổ chức căn cứ nội dung, hình thức, phương thức xuất bản tài liệu để thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy...

  quy hoạch - kế hoạch