Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Hội thảo về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện
26/10/2016 | 01:52

Sáng ngày 21/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Chủ trì Hội thảo Đồng chí Phan  Lan Tú – Giám đốc Sở TT&TT, Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – PGĐ Sở TT&TT cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và đại diện 30 Quận, Huyện, Thị xã.

 

         Đồng chí Phan Lan Tú - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội thảo

Ảnh: Hải Yến

 

          Thực hiện chỉ đạo của Thành phố giao Sở TT&TT chủ trì về việc xây dựng Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố, Sở TT&TT đã tổ chức xin ý kiến các Phòng Văn hóa Thông tin và UBND các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp liên quan về dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo Quyết định bao gồm 04 chương, 19 điều: Chương I: Những quy định chung, bao gồm 02 điều, quy định Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Giải thích từ ngữ; Chương II. Quy định về cấp phép xây dựng (5 điều), quy định cấp phép xây dựng, điều kiện khi xây dựng cột ăng ten; khu vực phải xin phép xây dựng; các hồ sơ cấp phép; nội dung và thẩm quyền cấp phép xây dựng; Chương III. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân như các Sở, Công an Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng; Chương IV. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; khiếu nại, tố cáo…

Tính đến thời điểm 21/10/2016, Sở TT&TT đã nhận được ý kiến góp ý của 28/30 Phòng Văn hóa Thông tin và UBND các quận, huyện, thị xã; 3 doanh nghiệp là VNPT Hà Nội, Viettel Hà Nội, Gtel; Cục Viễn thông; Thanh tra Bộ TT&TT; Công an TP Hà Nội; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa và Thể thao. Sở TT&TT đã tiếp thu hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định và báo cáo tại Hội thảo. Tại Hội thảo, một số cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp viễn thông có trao đổi về một số vấn đề chưa thống nhất như: về thẩm quyền cấp phép; tên gọi của quyết định; phạm vi điều chỉnh; các khu vực phải xin phép xây dựng; công tác quản lý đối với các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội thảo, Đồng chí Phan Lan Tú - Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh Thành phố rất chú trọng đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông cũng như CNTT với quan điểm triển khai tập trung, thống nhất; đồng thời, đánh giá cao công tác phối hợp của các doanh nghiệp với các Sở, ngành và địa phương trong công tác trên. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác phối hợp tại các quận, huyện, thị xã chưa thực sự tạo điều kiện cho các doanh nghiệp…Sở TT&TT nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tại hội thảo. Đồng thời, cho biết, Sở TT&TT sẽ tiếp tục hoàn chỉnh văn bản và dự kiến hoàn thành trong tháng 11 tới./.

Hải Yến


 

  quy hoạch - kế hoạch