Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Sở TT&TT khảo sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về viễn thông
10/11/2016 | 05:02

Thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 20/9/2016 giữa Cục Viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm các nội dung sau:

1. Việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông tại 15 cửa hàng kinh doanh sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó có 3 cửa hàng kinh doanh các sản phẩm máy thu hình hoặc Set Top Box có DVB-T2;

Description: BieuTrungSoHoaTruyenHinh.jpg

Hình 1 - Biểu trưng truyền hình số mặt đất DVT-T2

 

2. Việc chấp hành các quy định về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại 55 trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng của 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động;

 

Hình 2 - Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

 

3. Việc chấp hành các quy định về quản lý giá cước và khuyến mại viễn thông tại 9 cửa hàng, đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông;

4. Công tác thực thi Chỉ thị 04/CT-BTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại 20 điểm cung cấp dich vụ của các doanh nghiệp và khảo sát tại 09 tòa nhà, khu đô thị, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp và chế xuất.

Dự kiến thời gian Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiến hành khảo sát trong tháng 10 và 11/1016.

Hoàng Thị Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch