Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
19/04/2017 | 10:43

Ngày 17/3/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/3/2017, thay thế Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009.

     Quyết định quy định việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội, không điều chỉnh đối với các công trình cột ăng ten phục vụ điều hành hoạt động của các hãng taxi, công trình cột ăng ten thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình.

     Theo Quyết định, khu vực phải xin giấy phép xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động bao gồm các khu vực sau: khu vực các phường, thị trấn; các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các khu vực an ninh quốc phòng; khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; khu vực hành lang bảo vệ đê điều và công trình thủy lợi.

     UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được cấp trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Xem chi tiết Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND tại đây./.

Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch