Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông, đường dâyđiện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà sau Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”
26/04/2017 | 02:58

 

    Ngày 04/6/2016, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”. Tại Hội nghị, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư về việc hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông, đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

 

     Ngày 13/9/2016, UBND thành phố Hà Nộiđã ban hành văn bản số 5317/UBND-KH&ĐT về kế hoạch triển khai sau Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”. Trong đó có giaoSở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện việc hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông, đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Xây dựng, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Công ty Viễn thông FPT triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật để hạ ngầm hệ thống đường dây cáp viễn thông và điện lực tại 18 tuyến phố (tổng chiều dài trên 27,5km, với tổng số vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng).

 

Công tác thanh thải đường dây viễn thông, đường dây điện lực trung, hạ áp trên phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng trước khi hạ ngầm. Ảnh: Thanh Bình

 

    Căn cứ Tờ trình liên ngành số 377/TTr-LN:TTTT-XD ngày 15/12/2016, số  30/TTr-LN:TTTT-XD ngày 28/02/2017 của Liên Sở: Thông tin Truyền thông và Xây dựng về việc chấp thuận danh mục các tuyến phố hạ ngầm đợt 1 năm 2017, UBND Thành phố đã có văn bản số 7303/UBND-ĐT ngày 26/12/2016 chấp thuận danh mục 60 tuyến phố triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên địa bàn Thành phố - đợt 1 năm 2017; Văn bản số 1086/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 về việc điều chỉnh bổ sung danh mục tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

     Đối với các tuyến phố đã được UBND Thành phố chấp thuận hạ ngầm đợt 1 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng và các nhà đầu tư kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án thiết kế để các doanh nghiệp tổ chức triển khai, khởi công trong tháng 04/2017. Đồng thời, đôn đốc các doanh nghiệp lập danh mục các tuyến hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên địa bàn Thành phố - đợt 2 năm 2017 để trình UBND Thành phố phê duyệt, dự kiến năm 2017 triển khai công trình ngầm phục vụ công tác ngầm hóa đường dây, cáp viễn thông điện lực khoảng 100 tuyến phố (chiều dài khoảng 60 km, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng)tập trung trên địa bàn 04 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình.

Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý, xây dựng, bảo trì và khai thác sử dụng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn Thành phố. Hiện đang xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành, UBND quận, huyện để hoàn thiện, làm cơ sở trình UBND Thành phố ban hành./.

Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch