Trang chủ

Cải cách hành chính

Ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC trong nội bộ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/08/2016 | 03:47  | View count: 299

Từ ngày 1/8/2016 đến 30/10/2016, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố sẽ tiến hành điều tra xã hội học để phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính nội bộ Thành phố tại 22 đơn vị cấp sở và 30 đơn vị cấp huyện trên địa bàn Thủ đô.

Kế hoạch số 226/KH-VNC ngày 22/7/2016 của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Thành phố được xây dựng để thực hiện kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố Hà Nội năm 2016.

            Theo đó, thời gian điều tra thu thập những thông tin về công tác CCHC của các đơn vị phát sinh từ 1/1/2016 đến 31/12/2016. Phiếu điều tra xã hội học của các sở, ban, ngành dựa trên nội dung điều tra xã hội học và đối tượng điều tra xã hội học, bộ câu hỏi với 29 câu đã được phê duyệt và các câu hỏi thông tin liên quan. Phiếu điều tra xã hội học của các quận, huyện, thị xã dựa trên nội dung điều tra và đối tượng điều tra, bộ câu hỏi với 30 câu đã được phê duyệt của UBND thành phố và các câu hỏi thông tin liên quan, phiếu điều tra theo mẫu phiếu.

Cuộc điều tra xã hội học này là loại điều tra trên toàn Thành phố để xác định chỉ số CCHC nội bộ Thành phố. Hình thức chọn mẫu điều tra có chủ đích kết hợp với lựa chọn mẫu ngẫu nhiên tùy vào từng đối tượng điều tra xã hội học. Điều tra xã hội học kết hợp cả hai phương pháp điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp. Điều tra xã hội học trực tiếp các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân. Điều tra xã hội học gián tiếp đối với các đối tượng là đại biểu HĐND và lãnh đạo UBND các cấp. Sau khi hoàn thành việc điều tra, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện và các nhóm chuyên trách điều tra tiến hành kiểm tra, xử lý, nhập số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra và lập báo cáo kết quả điều tra. Cơ sở dữ liệu và báo cáo điều tra hoàn chỉnh gửi Sở Nội vụ để phục vụ cho công tác xác định chỉ số CCHC cho các đơn vị theo quy định.

Cũng theo kế hoạch, mỗi cơ quan đơn vị sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá công tác cải cách hành chính tại đơn vị và cử cán bộ đầu mối phối hợp trực tiếp với các điều tra viên của Viện Nghiên cứu trong quá trình thực hiện điều tra xã hội học đối với công dân, tổ chức tại bộ phận Một cửa.

Thời gian dự kiến tổ chức điều tra xã hội học tại Sở Thông tin và Truyền thông sẽ diễn ra từ 1/8/2016 đến hết ngày 9/10/2016 với 2 mẫu phiếu dành cho 02 nhóm đối tượng là tổ chức thực hiện giao dịch hành chính tại Sở và công chức công tác tại Sở.

Bích Thảo