Trang chủ

Cải cách hành chính

KH tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính
Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00  | View count: 265

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/01/2014 của UBND Thành phố về tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 và những năm tiếp theo. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.