Trang chủ

Cải cách hành chính

Những bước tiến mới trong công tác Cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 25/05/2015 | 12:00  | View count: 287

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khai thác có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân, tổ chức...là những bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 8/5/2012 UBND Thành phố ban hành cải cách hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, trong những năm qua Sở TT&TT đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức.

Đặt mục tiêu "tạo thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính", trong những năm qua Sở Thông tin và Truyền thông đã có những cách làm mới để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở như: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khai thác có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân, tổ chức...

Từ tháng 11/2012, Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa vào cung cấp 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Để khuyến khích công dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, Sở đã xây dựng cơ chế "rút ngắn thời gian giải quyết" từ 2-3 ngày khi nộp qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến so với nộp hồ sơ trực tiếp, tổ chức tư vấn, hướng dẫn nộp Hồ sơ qua mạng. Kể từ thời điểm đưa hệ thống cung cấp dịch vụ công vào hoạt động đến hết tháng 4 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết gần 10.000 hồ sơ qua mạng/tổng số 13.000 hồ sơ. Đối với các hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận Một cửa cũng đều được bộ phận một cửa của Sở scan và chuyển xử lý trên mạng. Nhờ vậy đến nay 100% hồ sơ đề nghị "cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh" đều được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

Kế thừa các kết quả đạt được trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, năm 2015 Sở tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp dịch vụ công cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh" lên mức độ 4, tiếp tục duy trì vận hành tốt hệ thống "một cửa điện tử" để sẵn sàng cung cấp dịch vụ công, giảm phiền hà cho công dân và tổ chức; tăng cường tuyên truyền tới công dân, tổ chức về các lợi ích khi nộp hồ sơ qua mạng …

Đặc biệt Xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, công dân được nhận kết quả tại nhà, sau khi nghiên cứu, tính toán kỹ, tháng 5 vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Bưu điện Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông qua mạng lưới bưu điện và đây được xem như một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính tại Sở, giúp công dân, tổ chức tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Dịch vụ này sẽ được cung cấp từ ngày 1/6/2015 và áp dụng đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông khi tổ chức, công dân có nhu cầu.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở, trong thời gian tới Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà; đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân tại bộ phận Một cửa; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan; tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức.