Trang chủ

Cải cách hành chính

Xây dựng mô hình phục vụ “3 không” và “4 luôn” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 23/02/2016 | 08:47  | View count: 728

Để góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ngày 04/02/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 190/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua chuyên đề xây dựng mô hình phục vụ “3 không” và “4 luôn” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở

Nội dung phong trào là Xây dựng mô hình phục vụ trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ Một cửa và các phòng chuyên môn với phương châm "3 không" và "4 luôn"  cụ thể: không gây phiền hà, sách nhiễu; không bổ sung hồ sơ quá một lần; không trễ hẹn. Luôn thông báo khi có kết quả giải quyết trước hẹn; luôn mỉm cười và sẵn sàng phục vụ; luôn nhẹ nhàng hướng dẫn; luôn rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm 40% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức; phấn đấu 95% công dân, tổ chức hài lòng về thái độ phục vụ của công chức Sở Thông tin và Truyền thông khi giao dịch thủ tục hành chính tại Sở.
Qua phong trào thi đua, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trình Bộ TTTT và UBND Thành phố tặng bằng khen cho 02 tập thể đạt một trong các tiêu chí: rà soát, đơn giản hóa được 40% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; không bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình giải quyết TTHC của đơn vị; 100% công dân, tổ chức hài lòng về thái độ phục vụ của công chức. Đồng thời trình Bộ TTTT và UBND Thành phố tặng bằng khen cho 03 cá nhân đạt một trong các tiêu chí: rút ngắn 30% đến 50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định; 100% công dân, tổ chức hài lòng về thái độ phục vụ; đề xuất đơn giản hóa các nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
          Phong trào thi đua được phát động sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức của Sở, đồng thời tăng cường sự hài lòng của công dân, tổ chức khi đến giao dịch tại Sở, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở.
           Xem chi tiết văn bản tại đây./.