Trang chủ

Cải cách hành chính

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Thành phố

Ngày đăng 23/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 266
Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm

Cải cách, đơn giản thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

Ngày đăng 30/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 218
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014...

HT QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: công cụ hỗ trợ đắc lực công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 11/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 279
Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Thông tin và Truyền thông được xây dựng và áp dụng vào cuối năm 2007, được đánh giá tái chứng nhận và mở rộng phạm vi...

Ban Chỉ đạo ISO Sở TT&TT tổ chức đánh giá kết quả quý I/2014

Ngày đăng 03/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 185
Ngày 02/4/2014, Ban chỉ đạo ISO Sở TTamp;TT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2013 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 ...

Cung cấp dịch vụ công mức 3, hiệu quả từ cách làm tại Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 26/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 182
Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với nộp hồ sơ trực tiếp, bố trí cán bộ trực tiếp tư vấn về gửi nhận hồ sơ giao dịch qua mạng...Đó là những cách làm sáng tạo, hiệu...

Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng 24/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 168
Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của...

Sửa đổi 01 thủ tục thuộc lĩnh vực CNTT

Ngày đăng 20/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 178
Ngày 14/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 273/STTTT-UDCNTT hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN Thành phố năm 2014, kế hoạch phát...

Tăng cường sử dụng hòm thư điện tử @hanoi.gov.vn trong giao dịch giữa các cơ quan của Thành phố

Ngày đăng 20/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 362
Thực hiện công văn số 588/BTTTT-THH ngày 26/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi công việc, ngày 18/3/2014, UBND Thành phố đã ban hành...

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 219
Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả PAR INDEX 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội đứng thứ 7 trong cả nước về chỉ số cải cách...

Hà Nội xây dựng và triển khai thực hiện chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ Thành phố vào năm 2014

Ngày đăng 24/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 171
Tăng số lượng dịch vụ công mức độ 3, 4; thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; xây dựng và triển khai thực hiện chỉ số CCHC áp dụng trong...

Xây dựng chỉ số cải cách hành chính cấp Thành phố đến cấp xã

Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 180
Ngày 26/7/2013, Sở Nội vụ tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng chỉ số CCHC của Thành phố. Theo dự thảo kế hoạch, Thành phố sẽ xây dựng bộ chỉ số cải cách hành chính từ cấp Thành...

Đẩy mạnh công tác kiểm tra CCHC

Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 162
Nhằm đôn đốc hướng dẫn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đồng thời đánh giá ưu nhược điểm và nguyên nhân...

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 AM  | View count: 479
Ngày 18/7/2013, Sở Tư Pháp đã có Công văn số 1709/STP-PBGDPL về việc tham gia cuộc thi ldquo;Tìm kiếm sáng kiến về cải cách thủ tục hành chínhrdquo; Thành phố năm 2013 theo đó yêu cầu Thủ...

Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy chế làm việc và sử dụng CCVC-LĐ tại các đơn vị sự nghiệp

Ngày đăng 26/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 135
Ngày 23/8/2013, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1270/STTTT-VP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy chế làm việc và sử dụng CCVC-LĐ tại các...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng 19/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 233
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 ndash; 2020, UBND Thành phố ban...

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 15/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 154
Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa...

Tháng 10/2013 sẽ sơ kết thực hiện Chương trình sô 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 15/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 149
Sáng ngày 11/7/2013, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp với đaị diện lãnh đạo các sở, ban, ngành để đôn đốc các đơn vị về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC và phổ biến kế hoạch tổ chức sơ kết,...

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 149
Là một trong những đề án quan trọng của Thành phố để thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về ldquo;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ,...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020

Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 176
Trước thực trạng công tác cải cách hành chính tại nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp cograve;n chậm, kết quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu,...

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với công dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 21/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 155
Sáng ngày 14/6/2013, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính tại các sở, ban ngành và lãnh đạo Phograve;ng Nội vụ...