Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017
21/07/2017 | 10:02

Ngày 14/7, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai dịch vụ công trực tuyến đợt 1 năm 2017 tại Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 về việc ban hành danh mục các dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3,4 đợt 1 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và Công ty TNHH TM&DVKT Nhật Cường.

Tại Hội nghị, Sở TT&TT đã báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Thành phố và kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

Theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Thành phố, việc triển khai DVC TT được chia thành 3 đợt với tổng số 120 DVC TT tại 168 phường, 12 Quận và 10 Sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các quy định hiện hành có thay đổi và một số DVC TT đã được các Bộ chuyên ngành triển khai tại Hà Nội nên thực tế số DVC TT cần triển khai đã giảm xuống từ 120 DVC TT còn 96 DVC TT (trong đó gồm 94 DVC mức 3, 02 DVC mức 4). Tính tới thời điểm hiện tại, Thành phố đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%. Trong đó, đưa vào vận hành chính thức 62/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 64,6%. Đang vận hành thử nghiệm 16/96 dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục hoàn thiện 3/96 dịch vụ công trực tuyến, gồm: 1 dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên – môi trường cấp huyện và 2 dịch vụ công của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng và triển khai 375 DVC trực tuyến đợt 1 năm 2017, Sở TT&TT sẽ tiến hành khảo sát tại 6 Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Tư pháp và Nội vụ, bắt đầu từ ngày 17/7/2017 đến ngày 25/7/2017. Song song với việc khảo sát, thu thập yêu cầu, Sở cũng đôn đốc Công ty Nhật Cường khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp làm cơ sở cho việc triển khai các DVC trực tuyến mức độ 3,4. Phần mềm một cửa điện tử sẽ có chức năng hỗ trợ các Sở, ban, ngành chức năng trực tiếp khai báo các quy trình nghiệp vụ của các DVC trực tuyến.

Đối với đợt 2 năm 2017, Sở TT&TT đã rà soát các danh mục DVCTT mức 3, 4. Trên cơ sở tổng hợp, rà soát, trong tháng 7/2017, Sở tiếp tục tham mưu với UBND Thành phố ban hành danh mục 201 DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đển triển khai đợt 2 nhằm đảm bảo chỉ tiêu trên 50% thủ tục hành chính của Thành phố được cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

 Cũng tại hội nghị, các Sở, ban, ngành liên quan, Công ty TNHH TM&DVKT Nhật Cường đã trao đổi, giải đáp một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành DVC trực tuyến của các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Đinh Quang Tuấn
 

  quy hoạch - kế hoạch