Trang chủ

Công nghệ thông tin

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật của phần mềm thư điện tử Zimbra

13/02/2014 | 12:00 AM
Qua theo dotilde;i thông tin cảnh báo và công tác thẩm tra, kiểm tra thử nghiệm, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) xác nhận sự tồn tại của một lỗ hổng ATTT của hệ thống thư điện tử Zimbra, tên quốc tế là ldquo;Privilegie escalatton via LFIrdquo; .

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin

23/01/2014 | 12:00 AM
Được đánh giá là một trong những giải pháp đảm bảo chủ quyền số quốc gia, làm chủ không gian mạng, góp phần đảm bảo quốc phograve;ng, an ninh đất nước, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) cũng là một trong những nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, góp phần thực hiện thành công Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ...

Hướng dẫn các thành phần cơ quan điện từ

04/12/2013 | 12:00 AM
Ngày 28/11/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Công văn số 1885/STTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn các thành phần cơ quan điện tử. Đây là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm đảm bảo đồng bộ theo mô hình thống nhất và hỗ trợ việc lựa chọn các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ; đồng...

Gặp mặt các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc

25/11/2013 | 12:00 AM
Nhân sự kiện ldquo;Ngày An toàn thông tin Việt Namrdquo; năm 2013, ngày 20/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng hơn 20 lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông đã tham dự.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tham dự ngày An toàn thông tin Việt Nam 2013

25/11/2013 | 12:00 AM
Sáng ngày 21/11/2013, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phograve;ng tổ chức sự kiện ldquo;Ngày An toàn thông tin Việt Namrdquo;. Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tham dự và tặng quà cho các doanh nghiệp CNTT Hà Nội có sản phẩm,...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp tổ chức khóa đào tạo nâng cao về An toàn thông tin

18/11/2013 | 12:00 AM
Với chủ đề "Kỹ năng điều tra sự cố mất An toàn thông tin Forensis rdquo;, khóa học nâng cao lần này do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức, nhân sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2013.

Hội thảo “An toàn thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013”

04/11/2013 | 12:00 AM
Với mục đích đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các đơn vị, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội, sáng ngày 01/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo ldquo;An toàn thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013rdquo;. Đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội thảo.

Khảo sát, cập nhật hiện trạng tình hình hoạt động công nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/10/2013 | 12:00 AM
Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND Thành phố các cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành ldquo;Khảo sát, cập nhật hiện trạng về tình hình hoạt động công nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nộirdquo; năm 2013.

Ngày 08/10/2013: Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - Hà Nội

07/10/2013 | 12:00 AM
Hograve;a trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày giải phóng Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức buổi lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - Hà Nội.

Xây dựng nội dung “Cẩm nang sản phẩm, dịch vụ CNTT của thành phố Hà Nội”

02/10/2013 | 12:00 AM
Cẩm nang sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông phát hành là tài liệu q uảng bá, phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ CNTT tiêu biểu của thành phố Hà Nội. Để nội dung cuốn Cẩm nang đạt chất lượng cao, Sở Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, xây dựng mẫu phiếu đăng ký cho các doanh nghiệp phối hợp tham gia...

  quy hoạch - kế hoạch