Trang chủ

Công nghệ thông tin

Thông báo kết luận Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy về hoàn thiện dự thảo Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2012 – 2015

23/06/2012 | 12:00 AM
Ngày 20/6/2012, Thành ủy ban hành văn bản số 240-TB/TU thông báo kết luận Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy về hoàn thiện dự thảo Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2012 ndash; 2015, được tổ chức hôm 13/6/2012 do đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học

21/06/2012 | 12:00 AM
Nhằm đổi mới phương pháp dạy và học, phương thức quản lý và điều hành hệ thống giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) vào các đơn vị quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đến năm 2015: Tin học hóa tối đa công tác xử lý hành chính

12/06/2012 | 12:00 AM
Đánh giá tình hình triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 ndash; 2015, các chuyên gia cho rằng ƯDCNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa cần đẩy mạnh cải thiện theo hướng liên thông các dịch vụ, tin học hóa tối đa công tác xử lý hành chính.

“Ngại” ứng dụng CNTT, còn nhiều cổng trường… bị đạp đổ

20/05/2012 | 12:00 AM
CNTT đang góp phần hạn chế được nhiều tiêu cực trong giáo dục - đào tạo như chuyện "phao thi", "đi thầy" để chạy điểm, chạy suất họchellip;, tuy nhiên nhiều cơ sở đào tạo trong nước vẫn "ngại" ứng dụng.

Cải cách hành chính bằng hội nghị truyền hình: Những băn khoăn

18/05/2012 | 12:00 AM
Công nghệ hội nghị truyền hình (HNTH) dù nhiều ưu việt, giúp cho việc cải cách hành chính hiệu quả, thế nhưng hiện lại chưa được ứng dụng mạnh tại Việt Nam do cograve;n gặp nhiều rào cản liên quan đến bảo mật, chất lượng đường truyền Internet, ý thức người dùnghellip;

Phát triển hạ tầng thông tin Thành phố đến năm 2020

15/05/2012 | 12:00 AM
Thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI về ldquo;Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020rdquo;, Kế hoạch số 54/KH-TU của Thành ủy Hà Nội đã xác định ldquo;xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô...

Hành lang pháp lý cho Khu CNTT tập trung còn bất cập

11/05/2012 | 12:00 AM
Phát triển các khu CNTT tập trung có vai trograve; quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển CNTT Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp quy cho lĩnh vực này cograve;n nhiều hạn chế.

Xây dựng dữ liệu số bằng công nghệ "thông minh"

11/05/2012 | 12:00 AM
Số hóa tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu ngày càng quan trọng trong thời đại CNTT và truyền thông, song hiện nay phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam lại chưa trang bị công nghệ đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu này.

Xây dựng “Cơ quan điện tử 3 cấp”, tiến tới “Chính quyền điện tử” vào năm 2015

11/05/2012 | 12:00 AM
UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012. Theo đó đặt mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, phục vụ công dân và doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Cán bộ, công chức xã sắp được đào tạo về CNTT

03/05/2012 | 12:00 AM
Bộ Nội vụ vừa ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời sẽ đào tạo thí điểm ngay trong tháng 5/2012.

  quy hoạch - kế hoạch