Trang chủ

Công nghệ thông tin

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính tại Sở với phương châm “4S” và “2K” của Sở Thông tin và Truyền thông”

23/02/2016 | 08:52 AM
“Sẵn sàng xử lý văn bản trên phần mềm; Sẵn sàng gửi, nhận email; Sẵn sàng cập nhật dữ liệu; Sẵn sàng số hóa hồ sơ nộp trực tiếp; Không sử dụng tài liệu giấy khi họp; không sao chụp văn bản” đó là các nội dung của phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính tại Sở với phương châm “4S” và “2K” tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

11/01/2016 | 05:49 PM
Với việc hướng đến mục tiêu cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau,...

Công bố Báo cáo Tài nguyên Internet Việt Nam 2015

25/11/2015 | 12:00 AM
Ngày 19/11/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt nam (VNNIC) đã chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2015. Đây là lần thứ 4 VNNIC công bố Báo cáo tài nguyên Internet. Báo...

DNSSEC – Đảm bảo an toàn hạ tầng Internet

25/11/2015 | 12:00 AM
Trước tình hình phát triển mạnh mẽ của Internet, thương mại điện tử, Chính phủ điện tử như hiện nay và an ninh mạng có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn, an ninh cùng với lộ trình, xu thế triển khai DNSSEC trên thế giới thì việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn bảo mật DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền quốc gia ".VN" là rất cần thiết.

Hướng dẫn giải quyết các vấn đề xung đột giữa tên miền và sở hữu trí tuệ

25/11/2015 | 12:00 AM
Ngày nay, phát triển thông tin và truyền thông là một trong những phương thức để thực hiện các mục tiêu của thiên niên kỷ, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát...

Ngày hội Internet Việt Nam 2015 - Internet of things 2015

20/11/2015 | 12:00 AM
Ngày 19/11/2015 tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức "Ngày hội Internet Việt Nam 2015 - Internet of things 2015".

Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước

17/11/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/11, UBND Thành phố đã có Công văn số 7982/UBND-VX đôn đốc sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử

16/11/2015 | 12:00 AM
Ngày 6/11/2015, với chủ đề "Phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thương hiệu Việt thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử", Hội thảo VIBrand 2015 đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

06/11/2015 | 12:00 AM
Với việc hướng đến mục tiêu cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau,...

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

19/10/2015 | 12:00 AM
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử. Theo đó, mục tiêu đầu tiên là nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc; đồng thời, công khai, minh bạch...

  quy hoạch - kế hoạch