Trang chủ

Công nghệ thông tin

Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

26/06/2015 | 12:00 AM
Diễn đàn Cấp cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) vừa khai mạc sáng ngày 25/6, là diễn đàn chính sách, công nghệ và hợp tác doanh nghiệp, do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên. Tham dự diễn đàn, Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát biểu tham luận về "Chủ trương và định hướng phát triển đô...

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông

25/05/2015 | 12:00 AM
Để tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành xây dựng "cơ quan điện tử" phục vụ quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về Thông tin và Truyền thông, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2015, ngày 20/5/2015 Ban chỉ đạo CNTT của Sở đã ban hành văn bản số 631/STTTT-BCĐCNTT về việc "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng...

Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

07/04/2015 | 12:00 AM
Ngày 27/03/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 392/QĐ-TTg.

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 lĩnh vực Công nghệ thông tin và điện tử

07/04/2015 | 12:00 AM
Ngày 03/4/2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 324/KH-STTTT về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 lĩnh vực Công nghệ thông tin và điện tử.

Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2015

16/03/2015 | 12:00 AM
Sáng ngày 12/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước. Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Đặng Vũ Tuấn và phụ trách CNTT các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Họp Liên ngành kiện toàn tổ chức Khu CNTT tập trung Cầu Giấy - Hà Nội

13/03/2015 | 12:00 AM
Ngày 11/3/2015, tại Sở Nội vụ Hà Nội, liên ngành Nội vụ - Văn phograve;ng UBND Thành phố - Thông tin và Truyền thông - UBND quận Cầu Giấy đã họp thống nhất việc lập hồ sơ đề án thành lập Ban Quản lý khu CNTT tập trung Cầu Giấy.

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thông qua ứng dụng Thương mại điện tử

02/03/2015 | 12:00 AM
Ngày 14/02, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

Kế hoạch lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020

04/02/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ...

Triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT cho UBND cấp xã, phường, thị trấn

04/02/2015 | 12:00 AM
Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã đầu tư hạ tầng CNTT cho 204 xã, phường, thị trấn, đồng thời một số UBND quận, huyện, thị xã đã chủ động cân đối kinh phí đầu tư cho hạ tầng CNTT các xã, phường, thị trấn. Về cơ bản các phường, xã đã được đầu tư đều đảm bảo đủ điều kiện để phục vụ công việc và triển khai các ứng dụng CNTT. Trong năm 2015, thành phố sẽ hỗ trợ cho 13 huyện với tổng số 106 xã để...

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN thành phố Hà Nội năm 2015

02/02/2015 | 12:00 AM
Ngày 30/12/2014, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015. Theo đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô, duy trì vị trí xếp hạng về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN và chỉ số sẵn sàng ứng dụng...

  quy hoạch - kế hoạch