Trang chủ

Công nghệ thông tin

Kế hoạch lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020

04/02/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ...

Triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT cho UBND cấp xã, phường, thị trấn

04/02/2015 | 12:00 AM
Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã đầu tư hạ tầng CNTT cho 204 xã, phường, thị trấn, đồng thời một số UBND quận, huyện, thị xã đã chủ động cân đối kinh phí đầu tư cho hạ tầng CNTT các xã, phường, thị trấn. Về cơ bản các phường, xã đã được đầu tư đều đảm bảo đủ điều kiện để phục vụ công việc và triển khai các ứng dụng CNTT. Trong năm 2015, thành phố sẽ hỗ trợ cho 13 huyện với tổng số 106 xã để...

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN thành phố Hà Nội năm 2015

02/02/2015 | 12:00 AM
Ngày 30/12/2014, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015. Theo đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô, duy trì vị trí xếp hạng về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN và chỉ số sẵn sàng ứng dụng...

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

02/02/2015 | 12:00 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phạm vi điều chỉnh gồm việc thuê sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác.

Giao ban công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

02/10/2014 | 12:00 AM
Ngày 25/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội. Đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị.

Hà Nội ứng dụng chữ ký số chuyên dùng: tăng hiệu quả xử lý công việc và thúc đẩy CCHC

15/09/2014 | 12:00 AM
Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội đến năm 2015 và định hướng 2020 là một trong những giải pháp góp phần tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí công việc liên quan đến văn bản giấy, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính Thành phố Hà Nội.

Kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại Công an Thành phố Hà Nội

05/09/2014 | 12:00 AM
Ngày 26/8/2014, đồng chí Phan Lan Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT Thành phố, Giám đốc Sở TTamp;TT dẫn đầu đoàn kiểm tra, đã tới làm việc với Công an Thành phố về đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT.

Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại huyện Mỹ Đức

27/08/2014 | 12:00 AM
Ngày 26/8/2014, Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng CNTT do đồng chí Phan Lan Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu đã tới làm việc tại huyện Mỹ Đức.

Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT: Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ 2

14/08/2014 | 12:00 AM
Nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT (với khởi đầu là đánh giá đối với trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP năm 2015

13/08/2014 | 12:00 AM
Với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được UBND thành phố phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1230/STTTT-TrT ngày 05/8/2014 hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị năm 2015.

  quy hoạch - kế hoạch