Trang chủ

Thông tin cơ sở

Công văn số 471/STTTT-BCXBTT ngày 14/3/2018 về việc triển khai tuyên truyền một số nội dung.
Ngày đăng 14/03/2018 | 04:04  | View count: 424

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về những nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1.Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung thông tin về các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng quy định của pháp luật. (Kế hoạch hành động số 58/KH-UBND ngày 9/3/2018 của UBND Thành phố)

2. Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thông tin các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố. (Công văn số 896/UBND-NC ngày 6/3/2018 của UBND Thành phố)

3. Thông tin, tuyên truyền về các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Thông tin đến cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không mua, bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. (Công văn số 858/UBND-ĐT ngày 5/3/2018 của UBND Thành phố)

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và công tác cai nghiện ma túy; cảnh báo nguy cơ về ma túy tổng hợp; lồng ghép tuyên truyền với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác trên địa bàn Thành phố. (Công văn số 803/UBND-KGVX ngày 01/3/2018 của UBND Thành phố)

5. Tuyên truyền vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể sớm tham gia giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng thông tin của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố. (Công văn số 470/BHXH-CNTT ngày 28/02/2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội)