Trang chủ

Thông tin cơ sở

Công văn số 397/STTTT-BCXBTT ngày 6/3/2018 về việc triển khai tuyên truyền một số nội dung.
Ngày đăng 15/03/2018 | 02:25  | View count: 435

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về những nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

 

  1. 1. Tuyên truyền về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Thông tin, tuyên truyền về chủ đề Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 “Hôm nay tôi sống xanh hơn” (Go more green); thời gian tổ chức đêm sự kiện Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30) ngày 24/3/2018 (thứ 7) tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám quận Hoàn Kiếm. (Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND Thành phố)

2. Tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 (21/4 hàng năm) với chủ đề “Sách với gia đình” và các hoạt động triển khai Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn Thành phố. (Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

3. Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. (Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND Thành phố)

4. Tổ chức tuyên truyền về những thành tựu đạt được của Thành phố sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008 – 01/8/2018). Thông tin về các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố)

5. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chủ trương, chính sách và quy định của Trung ương và Thành phố về đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Thành phố. (Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND Thành phố)

6. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về lao động việc làm; thông tin rộng rãi các thông tin về tuyển dụng, tuyển sinh, pháp luật lao động cho người lao động…(Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành phố)

7. Tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung tuyên truyền tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn hạn chế…(Chương trình số 43/CTr-BCD ngày 09/02/2018 của BCĐ 138 Thành phố)

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy và các mô hình cai nghiện ma túy đang được Thành phố triển khai; thông tin, tuyên truyền về tác hại và các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy; những tấm gương cai nghiện thành công, vượt khó ổn định cuộc sống…tại địa bàn dân cư, chú trọng nhóm người có nguy cơ cao, người nghiệm ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, người lao động trong doanh nghiệp; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi. (Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 13/02/2018 của UBND Thành phố)