Trang chủ

Thông tin cơ sở

Khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về ứng dụng Web và chứng chỉ quản trị mạng và bảo mật
Ngày đăng 27/08/2014 | 12:00  | View count: 462

Ngày 25/8, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) khai giảng 2 khóa đào tạo về cấp chứng chỉ chuyên nghiệp quản trị mạng, bảo mật đợt 1 năm 2014 và Khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về ứng dụng Web.

2 khóa học gồm 32 học viên đến từ các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Trong 30 ngày tham gia khóa học về cấp chứng chỉ chuyên nghiệp quản trị mạng, bảo mật, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính; Quản lý hệ điều hành cơ bản; thực hành kết nối mạng máy tính; bảo vệ an toàn máy tính cá nhân; Thực hành phân chia hệ thống địa chỉ IP...

Tham gia khóa học đào tạo cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về ứng dựng Web năm 2014 các học viên được củng cố kiến thức cơ bản về ứng dụng Web. Khóa học kết thúc ngày 26/9/2014.