Trang chủ

Thông tin cơ sở

Khai giảng khóa đào tạo kỹ năng biên tập, viết tin bài trên trang thông tin điện tử
Ngày đăng 09/10/2014 | 12:00  | View count: 492

Ngày 07/10, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội) khai giảng kháo đào tạo Kỹ năng biên tập, việt tin bài trên trang thông tin điện tử cho 55 cán bộ đang công tác tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã Thành phố.

(Đ/c Phạm Quốc Bản và các học viên trong Lễ khai giảng)

Tham gia khóa học các học viên được giảng viên Phạm Quốc Bản - Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyên đề vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử trong hệ thống công nghệ thông tin cơ quan Đảng, Nhà nước.

Chuyện đề về đặc điểm, nguyên tắc, cách thức trình bày viết tin, bài trên trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Chuyên đề về kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin, cổng thông tin điện tử.

Kết thúc khóa học, các học viên có thể nắm bắt kịp thời các kỹ năng, nhiệm vụ về tổ chức, biên tập các thể loại tin, bài trên trang thông tin điện tử.

Khóa học kết thúc ngày 08/10/2014.