Trang chủ

Thông tin cơ sở

Bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin
Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00  | View count: 678

Thực hiện Quyết định số 5113/QĐ- UBND ngày 07/10/2014 về việc mở khóa "Bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin" năm 2014, ngày 14/10 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội) khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin" năm 2014 cho 50 đồng chí là Phó Giám đốc các sở, ban, ngành; Phó Chủ tịch các quận, huyện, thị xã. Tới dự có đồng chí Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.(Đ/c Phan Lan Tú - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Lễ khai giảng)

Khóa học được tổ chức làm 2 lớp, mỗi lớp học trong 4 ngày và mỗi tuần tập trung 1 ngày. Tham gia khóa học các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Cơ quan điện tử, Chính quyền điện tử; Tổ chức, quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin; Ứng dụng phần mền mã nguồn mở...

Khóa học giúp các học viên nâng cao nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng trong tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin cho đơn vị; Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin và nắm được kiến thức cơ bản để xây dựng chính sách an toàn bảo mật thông tin cho đơn vị, những kinh nghiệm xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, định hướng và triển khai kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, áp dụng cho đơn vị mình...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Lan Tú - Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh vai trò Công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng trong phát triển, thúc đẩy cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cao. Thành phố Hà Nội đã hình thành khu công nghiệp Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy. Năm 2013, Hà Nội xếp thứ 2 trên cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tăng trưởng, 100% xã, phường có Internet...Đồng chí hy vọng các học viên tham gia khóa học cố gắng tiếp thu và vận dụng kiến thức vào công việc. Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến hay để phát huy tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước.