Trang chủ

Thông tin cơ sở

Khai giảng khóa Đào tạo Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày đăng 28/10/2014 | 12:00  | View count: 465

Ngày 17/10, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TTamp;TT Hà Nội) khai giảng khóa đào tạo ldquo;Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chírdquo; năm 2014 cho 110 học viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.Đ/c Nguyễn Minh Khánh - Phó GĐ Sở TT&TT phát biểu Lễ Khai giảng


Khóa học nhằm cung cấp học viên các văn bản liên quan Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Giúp học viên biết cách sàn lọc thông tin trước khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đảm bảo thông tin được công bố thích hợp...

Kết thúc khóa học các học viên trang bị kiến thức cơ bản các chuyên đề của báo chí trong đời sống xã hội; Chuyên đề phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và một vài kỹ năng tham khảo về phát ngôn báo chí.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở TT&TT đánh giá vai trò của người phát ngôn trước báo chí, các học viên tham gia khóa học sẽ được nâng cao kỹ năng và chức năng của người phát ngôn báo chí. Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí mong các học viên cố gắng thu xếp thời gian và tiếp thu kiến thức cơ bản vận dụng tốt vào thực tiễn, vận dụng vào kinh nghiệm và phát huy, khắc phục, điều tiết thêm về phát ngôn.

Khóa học kết thúc ngày 17/10/2014.