Trang chủ

Thông tin cơ sở

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng văn phòng
Ngày đăng 04/11/2014 | 12:00  | View count: 439

Nhằm nâng cao, trau dồi kiến thức về tin học văn phograve;ng cho cán bộ đang công tác tại Ban Đảng, Văn Phograve;ng Thành ủy, ngày 04/11, Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TTamp;TT Hà Nội) khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng kỹ năng văn phograve;ng.


(đ/c Vũ Lộc An - Giám đốc Trung tâm và Đào tạo đọc Quyết định mở lớp)


Khóa học gồm 26 học viên là cán bộ công chức các Ban Đảng và Văn Phòng Thành ủy. Tham gia khóa học các học viên được hướng dẫn cách thực hiện công việc một cách tối ưu dựa trên cơ sở nắm vững những kỹ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm tin học văn phòng. Được cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung lựa chọn khối văn bản; Các chế độ làm việc của chương trình; Chèn công thức toàn học; Tạo khung cho đoạn văn bản; chia cột cho đoạn văn bản; tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản...

Khóa học kết thúc ngày 06/11/2014.