Trang chủ

Thông tin cơ sở

Đẩy nhanh các nội dung thực hiện đưa thông tin về cơ sở
Ngày đăng 29/07/2014 | 12:00  | View count: 255

Chiều ngày 28/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 121 ldquo;Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nộirdquo; họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch năm 2014, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Đào tạo CNTT&TT (Sở TT&TT) đã tổ chức 2 khóa với 4 lớp bồi dưỡng cho 143 học viên là cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở về kỹ năng tuyên truyền cổ động và kỹ năng tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo. Dự kiến tổ chức 3 khóa (6 lớp) cho 282 học viên trong quý 3 về các nội dung: kỹ năng tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ở các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt; kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Về tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, đây là năm đầu tiên Thành phố bố trí kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng và lắp đặt trang thiết bị. Đến nay, hai huyện Ba Vì và Quốc Oai đã tiến hành các bước theo trình tự, thủ tục đầu tư, dự kiến trong tháng 8, tháng 9 sẽ hoàn thành các hạng mục xây mới và cải tạo đài truyền thanh xã, xây hệ thống tháp loa, cột ăngten phát sóng đài xã, đầu tư cải tạo phòng máy đài truyền thanh huyện, xây dựng bảng tin công cộng. Dự kiến, việc lắp đặt trang thiết bị cũng được thực hiện ngay sau đó vào cuối quý 3.

Chủ trương đưa báo về đến thôn đã giúp tăng số lượng và mở rộng đối tượng đến đọc báo, cả người cao tuổi và thanh niên, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với thông tin, tri thức, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chương trình phát thanh, truyền hình cũng góp phần vào việc tuyên truyền, tăng cường hiểu biết của người dân.

Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Trọng Toàn)

Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí: mặc dù có quy mô nhỏ, phạm vi thực hiện gói gọn trong 16 xã thuộc 6 huyện (Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phúc Thọ), song đây là chương trình có ý nghĩa lớn bởi quan tâm thiết thực tới đời sống tinh thần của người dân tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm 2014, Thành phố đầu tư cơ sở vật chất cho 10 trên tổng số 16 xã, cùng với việc tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cũng như tăng cường các nội dung thông tin về cơ sở. Các nội dung được triển khai đồng bộ, đầy đủ, trong khi các đơn vị đều chủ động, tích cực, đảm bảo yêu cầu tiến độ. Tuy nhiên, một số tồn tại cũng được Ban Chỉ đạo thẳng thắn chỉ ra, như: sự quan tâm của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế, chưa đôn đốc các thành phần tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch, tiến độ giải ngân các dự án chậm. Việc đưa báo về cơ sở chưa cập nhật kịp thời tình hình tiếp nhận và sử dụng báo. Chế độ báo cáo của các đơn vị chưa thường xuyên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, để đảm bảo các mục tiêu đề ra, trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh các nội dung thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cần phù hợp với thời gian công tác, nông vụ của cán bộ cơ sở, phối hợp với UBND huyện để chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện cho học viên tham gia khóa học. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các huyện thường xuyên thông tin về tình hình tiếp nhận và sử dụng báo với cơ quan thường trực, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức kiểm tra thực hiện tại một số đơn vị./.