Trang chủ

Thông tin cơ sở

Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Ngày đăng 04/08/2015 | 12:00  | View count: 712

Ngày 22/4, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông ( Sở TTTT Hà Nội) khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 132 học viên làm công tác văn hóa thông tin, truyền thanh của huyện, cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại xã.

Mục đích khóa học giúp học viên nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở về phổ biến pháp luật tại địa phương.
Đ/c Hoàng Thị Minh Hiền – Phó GĐ Trung tâm Đạo tạo CNTTTT đọc Quyết định mở lớp (Ảnh: Đặng Diện)

Tham gia khóa học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Một số quy định liên quan đến tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; Kỹ năng tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Khóa học kết thúc ngày 23/4/2015./.

Đặng Diện