Trang chủ

Thông tin cơ sở

Tập huấn về mạng Wan của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/09/2015 | 12:00  | View count: 614

Ngày 08/9/2015, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội) khai giảng khóa tập huấn về mạng Wan cho 60 cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.


(Đ/c Đặng Thị Hạnh PGĐ Trung tâm Đào tạo CNTT&TT phát biểu tại buổi Lễ)


Khóa học nhằm mục đích giúp các học viên hiểu về hệ thống mạng WAN của thành phố, biết cách sử dụng, bảo trì bảo dưỡng hệ thống mạng WAN; Tăng cường khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin và ngăn chặn kịp thời các sự cố an toàn an ninh thông tin.

Tham gia khóa học các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Tổng quan mạng tin học diện rộng của Thành phố (mạng WAN) ; Quy hoạch hệ thống mạng và thiết kế mạng WAN; Các thành phần, dịch vụ của mạng WAN; Kênh giám sát dịch vụ mạng WAN; Quy trình hỗ trợ kỹ thuật mạng WAN; An toàn, bảo mật mạng WAN; Hiện trạng an toàn, bảo mật tại các đơn vị trực thuộc UBND TP; Phương thức bảo vệ an toàn dữ liệu truyền trên mạng WAN...

Khóa học kết thúc ngày 10/9/2015.