Trang chủ

Danh bạ

Trung tâm Dữ Liệu Nhà nước TP Hà Nội
Ngày đăng 23/12/2012 | 12:00

TRUNG TÂM DỮ LIỆU NHÀ NƯỚC HÀ NỘI

Họ và tên

Chức vụ cơ quan

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ Email

Trương Tú Tài

Giám đốc

truongtutai_sotttt@hanoi.gov.vn

Hoàng Thanh Tùng

Phó Giám đốc

hoangthanhtung_sotttt@hanoi.gov.vn

Phạm An Ninh

Phó Giám đốc

phamanninh_sotttt@hanoi.gov.vn