Trang chủ

Danh bạ

Trung tâm Giao dịch CNTT và TT
Ngày đăng 23/12/2012 | 12:00

                                                                      TRUNG TÂM CNTT VÀ TT

 

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ Email

Trung tâm giao dịch CNTT và TT

Tổng đài nội bộ:

- 04.35121430

- 04.35121487

Fax:

- 04.35121486

 

 

Vũ Tấn Cương - GĐ

   

vutancuong_sotttt@hanoi.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thanh - PGĐ

 

 

nguyenngocthanh_sotttt@hanoi.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Hoa - PGĐ

 

 

nguyenthiphuonghoa_sotttt@hanoi.gov.vn