Trang chủ

Danh bạ

Trung tâm Đào tạo CNTT và TT
Ngày đăng 08/01/2013 | 12:00

                                                                  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT VÀ TT

 

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ Email

Trung tâm Đào tạo CNTT và TT

04.35122131

 

 

Vũ Lộc An - GĐ

TĐ/418

 

vulocan_sotttt@hanoi.gov.vn

Đặng Thị Hạnh - PGĐ

TĐ/408

 

dangthihanh_sotttt@hanoi.gov.vn

Hoàng Thị Minh Hiền - PGĐ

TĐ/305

 

hoangthiminhhien_sotttt@hanoi.gov.vn