Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

26/12/2016 | 08:53 AM
Ngày 19/12/2016, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

26/12/2016 | 08:52 AM
Ngày 14/12/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 29-KH/ĐUK về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

21/11/2016 | 09:27 AM
Ngày 10/11/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành công văn số 218-CV/ĐUK chỉ đạo các Tổ chức cơ sở đảng triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

11/11/2016 | 05:03 PM
Ngày 9/11/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành công văn số 217-CV/ĐUK chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở về việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng....

Kế hoạch triển khai 8 Chương trình công tác của Thành ủy và 3 Chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối

10/11/2016 | 04:58 PM
Nhằm quán triệt và triển khai hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI) và 3 chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố (khóa XII), ngày 25/10/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các Chương trình trên.

Tạo mọi điều kiện để đoàn thanh niên cơ sở tổ chức thành công Đại hội

10/11/2016 | 04:57 PM
Để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành...

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

10/11/2016 | 04:55 PM
Trong những năm qua, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) được Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng, tập trung chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình vệ sinh ATTP còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn...

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Thanh tra Sở TT&TT

04/11/2016 | 04:49 PM
Chiều 02/11/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 01 đồng chí là quần chúng ưu tú Nguyễn Xuân Giang thuộc Chi bộ Thanh Sở TT&TT. Dự lễ kết nạp có...

Đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện đợt II năm 2016

21/10/2016 | 04:03 PM
Sáng ngày 10/9/2016, tại Viện huyết học truyền máu Trung ương, Đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện đợt II năm 2016.   ...

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm

21/10/2016 | 04:01 PM
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế. 3 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

  quy hoạch - kế hoạch