Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 17 năm Ngày Dân vận của cả nước

13/10/2016 | 11:05 AM
Hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016) và 17 năm "Ngày Dân vận của cả nước" (15/10/1999 – 15/10/2016), Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố...

Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

13/10/2016 | 10:53 AM
        Ngày 30/9/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 427-CV/TU yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố;các...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

07/10/2016 | 04:53 PM
Thời gian qua công tác quản lý đất đai nói chung và cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu...

3 tháng cuối năm: Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ tập trung toàn lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

07/10/2016 | 04:50 PM
Trong 9 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ Sở TT&TT đã tích cực triển khai có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 03 tháng cuối năm, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ tập trung toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn về tổ chức các hoạt động của Cộng tác viên dư luận xã hội

07/10/2016 | 04:49 PM
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, hoạt động điều tra, tổng hợp, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội được xem là một kênh thông tin quan trọng  nhằm giúp các cấp lãnh đạo nắm...

Tuyên truyền kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

22/09/2016 | 09:34 AM
Ngày 15/9/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTG về tuyên truyền kỉ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/09/2016 | 08:35 AM
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập bộc lộ những...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô

12/09/2016 | 09:13 AM
Để thực hiện tốt chủ trương của Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản số 372-CV/BTG yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố và các báo, đài, bản tin Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận

12/09/2016 | 09:11 AM
Ngày 1/9/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Chương trình hành động số 09 CTr/ĐUK về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận.

Đảng ủy Sở TT&TT: tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng

08/09/2016 | 08:22 AM
Chiều ngày 31/8/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 8 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI tới toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan.

  quy hoạch - kế hoạch