Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố

30/08/2016 | 03:17 PM
Ngày 15/8/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 356-CV/TU về việc thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về xác định độ tuổi của đảng viên

23/08/2016 | 08:53 AM
Ngày 17/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 13-TB/TW về việc xác định tuổi của đảng viên. Theo đó, kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên khi được kết nạp vào Đảng.

Đưa việc học tập và làm theo Bác: thành công việc tự giác, thường xuyên

16/08/2016 | 04:47 PM
Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, mục đích hướng tới của Kế hoạch nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ...

Công bố Quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở TT&TT

05/08/2016 | 04:18 PM
Chiều 27/7, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp Đảng ủy tháng 7. Trong đó có nội dung công bố Quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành ủy ban hành 08 chương trình công tác

04/08/2016 | 03:50 PM
Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng và ban hành 8 chương trình công tác lớn, bao gồm:

Lễ kết nạp Đảng viên mới

20/07/2016 | 09:31 AM
Chiều 15/07/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú là các đồng chí: Trần Thị Thu Hiền, Lê Thị Bích Hiền (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội); Lê Hữu Sản (Chi bộ Công nghiệp công nghệ thông tin) và trao thẻ đảng viên cho đồng chí Trần Thị Thu Trang (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội).

6 tháng cuối năm 2016: Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm

20/07/2016 | 09:26 AM
6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ năm 2016; 6 tháng cuối năm...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

20/07/2016 | 09:25 AM
Ngày 12/7/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2016).

6 tháng đầu năm 2016: Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả

20/07/2016 | 09:21 AM
Cùng với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố theo hướng “sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm”, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và đạt một số kết quả quan trọng.

Tuyên truyền kỉ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

20/07/2016 | 09:18 AM
Ngày 27/6/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố có công văn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc sớm triển khai phổ biến tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung tuyên truyền kỉ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC.

  quy hoạch - kế hoạch