Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014

08/01/2014 | 12:00 AM
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phograve;ng, quân sự địa phương năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phograve;ng, quân sự địa phương năm 2014.

Lễ kết nạp Đảng viên mới và trao thẻ đảng

06/01/2014 | 12:00 AM
Chiều 2/1/2014, Sở TTamp;TT Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú là đồng chí: Phạm Huy Kiên (Chi bộ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội), Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Thị Huế ( Chi bộ Trung tâm Giao dịch CNTT và Truyền thông ). Đồng thời, trao thẻ đảng và Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lý Thị Như Hoa và Lê Thị Hoàng Điệp (Chi bộ Cổng giao tiếp...

Đảng ủy Sở TT&TT ban hành Kế hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI)

07/01/2014 | 12:00 AM
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Kế hoạch số 278-KH/ĐU về học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Theo đó, thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến hoàn thành trước 20/2/2013.

Tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

20/03/2014 | 12:00 AM
Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân Thủ đô trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, ngày 12/3/2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của UB Kiểm tra Đảng ủy Sở TT&TT

27/02/2014 | 12:00 AM
Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong Đảng bộ, tạo cơ sở để các tổ chức đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Ngày 19/2/2014, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 291/KH-KtrĐU về công tác kiểm tra, giám sát năm 2014.

Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

17/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 12/3/2014, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch ldquo;Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sởrdquo;.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội tổ chức 3 cuộc kiểm tra chuyên đề trong năm 2014

13/02/2014 | 12:00 AM
Thực hiện chương trình công tác của Thành ủy; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014. Theo đó, trong năm nay, Thành ủy sẽ tiến hành 3 cuộc kiểm tra chuyên đề tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, một số đảng ủy cơ sở và các sở, ngành Thành phố.

Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

23/12/2013 | 12:00 AM
Với mục đích giúp cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), ngày 13/12/2013, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 76-KH/ĐUK Kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành...

Hội nghị Công bố Quyết định chuẩn y UVTV, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

20/09/2013 | 12:00 AM
Chiều ngày 19/9/2013, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Công bố Quyết định chuẩn y Ủy viên thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan với đồng chí Phan Lan Tú, Đảng ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) tới cán bộ, Đảng viên, quần chúng ưu tú trong Sở.

Tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

01/10/2013 | 12:00 AM
Nhằm giáo dục sâu rộng ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của sự kiện giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, quân và dân Thủ đô trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố hướng dẫn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô...

  quy hoạch - kế hoạch