Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hội nghị học tâp chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh năm 2014”

13/03/2014 | 12:00 AM
Sáng 13 /3, Đảng ủy khối các cơ quan Thành p hố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 ldquo;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đối với làmrdquo;.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

10/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 28/2/2014, Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản số 750-CV/TU về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về ldquo;Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóardquo;.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

15/03/2014 | 12:00 AM
Nhằm giáo dục lograve;ng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Chi bộ Bưu chính Viễn thông kết nạp Đảng viên

13/02/2014 | 12:00 AM
Sáng 12/2/2014, Chi bộ Bưu Chính Viễn Thông (Đảng bộ Sở TTamp;TT Hà Nội) tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú, đồng chí Dương Thị Lợi.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng cơ quan điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông

23/01/2014 | 12:00 AM
Thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ quan điện tử năm 2013 của Sở, Đảng uỷ Sở ban hành Nghị quyết Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng cơ quan điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ quan điện tử trong năm 2014.

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014

23/01/2014 | 12:00 AM
Sáng 21/1, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2014

07/02/2014 | 12:00 AM
Chiều 21/1, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020

28/10/2014 | 12:00 AM
Ngày 14/10/2014, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020.

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở

04/11/2014 | 12:00 AM
Ngày 31/10/2014, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở. Theo đó, thời gian kiểm tra dự kiến từ 17/11-21/11/2014.

Đảng ủy Sở TT&TT tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

28/10/2014 | 12:00 AM
Chiều 24/10, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan.

  quy hoạch - kế hoạch