Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội tổ chức 3 cuộc kiểm tra chuyên đề trong năm 2014

13/02/2014 | 12:00 AM
Thực hiện chương trình công tác của Thành ủy; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014. Theo đó, trong năm nay, Thành ủy sẽ tiến hành 3 cuộc kiểm tra chuyên đề tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, một số đảng ủy cơ sở và các sở, ngành Thành phố.

Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

23/12/2013 | 12:00 AM
Với mục đích giúp cấp ủy các cấp và từng cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), ngày 13/12/2013, Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 76-KH/ĐUK Kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành...

Hội nghị Công bố Quyết định chuẩn y UVTV, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

20/09/2013 | 12:00 AM
Chiều ngày 19/9/2013, Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Công bố Quyết định chuẩn y Ủy viên thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan với đồng chí Phan Lan Tú, Đảng ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) tới cán bộ, Đảng viên, quần chúng ưu tú trong Sở.

Tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

01/10/2013 | 12:00 AM
Nhằm giáo dục sâu rộng ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của sự kiện giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, quân và dân Thủ đô trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố hướng dẫn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô...

Hội nghị học tâp chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh năm 2014”

13/03/2014 | 12:00 AM
Sáng 13 /3, Đảng ủy khối các cơ quan Thành p hố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 ldquo;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đối với làmrdquo;.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

10/03/2014 | 12:00 AM
Ngày 28/2/2014, Thành ủy Hà Nội ban hành văn bản số 750-CV/TU về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về ldquo;Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóardquo;.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

15/03/2014 | 12:00 AM
Nhằm giáo dục lograve;ng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Chi bộ Bưu chính Viễn thông kết nạp Đảng viên

13/02/2014 | 12:00 AM
Sáng 12/2/2014, Chi bộ Bưu Chính Viễn Thông (Đảng bộ Sở TTamp;TT Hà Nội) tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú, đồng chí Dương Thị Lợi.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng cơ quan điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông

23/01/2014 | 12:00 AM
Thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ quan điện tử năm 2013 của Sở, Đảng uỷ Sở ban hành Nghị quyết Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng cơ quan điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ quan điện tử trong năm 2014.

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2014

23/01/2014 | 12:00 AM
Sáng 21/1, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  quy hoạch - kế hoạch