Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đảng bộ Sở TT&TT tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

13/07/2017 | 05:06 PM
  Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2017 , Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin...

Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở: tạo niềm tin cho cán bộ, công chức vào sự lãnh đạo của Đảng

13/07/2017 | 05:03 PM
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, 6...

Đảng bộ Sở TT&TT tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

13/07/2017 | 05:00 PM
Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2017 , Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin...

Đảng bộ Sở TT&TT tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

13/07/2017 | 05:00 PM
Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2017 , Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin...

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội: chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

07/07/2017 | 11:17 AM
Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có vai trò vô cùng quan trọng trong...

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

07/07/2017 | 11:15 AM
Ngày 28/6/2017, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh – Liệt Sỹ

22/06/2017 | 11:09 AM
Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và...

Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

14/06/2017 | 02:25 PM
Ngày 7/6/2017, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn số 04-HD/ĐU về việc tổ...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017

09/06/2017 | 03:25 PM
Ngày 2/6/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK về việc tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 trong các cơ quan Khối chính quyền Thành phố.

Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”

09/06/2017 | 03:51 PM
Ngày 30/5/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố có văn bản yêu cầu Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; Công đoàn viên chức Thành phố; Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối triển khai thực hiện Kế hoạch số 52-KH/BTGTU ngày 16/5/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”.

  quy hoạch - kế hoạch