Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Sở TT&TT thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

27/07/2017 | 02:30 PM
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ...

Hội khỏe Đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ VIII năm 2017

21/07/2017 | 09:38 AM
Sáng ngày 15/07, tại Trung tâm Văn hóa thể thao Quận Hoàng Mai đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Đoàn khối các cơ quan...

Đảng bộ Sở TT&TT tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

13/07/2017 | 05:06 PM
  Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2017 , Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin...

Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở: tạo niềm tin cho cán bộ, công chức vào sự lãnh đạo của Đảng

13/07/2017 | 05:03 PM
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, 6...

Đảng bộ Sở TT&TT tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

13/07/2017 | 05:00 PM
Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2017 , Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin...

Đảng bộ Sở TT&TT tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

13/07/2017 | 05:00 PM
Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, trong 6 tháng đầu năm 2017 , Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin...

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội: chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

07/07/2017 | 11:17 AM
Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có vai trò vô cùng quan trọng trong...

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

07/07/2017 | 11:15 AM
Ngày 28/6/2017, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh – Liệt Sỹ

22/06/2017 | 11:09 AM
Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và...

Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

14/06/2017 | 02:25 PM
Ngày 7/6/2017, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn số 04-HD/ĐU về việc tổ...

  quy hoạch - kế hoạch