Trang chủ

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

Đồng chí: Phan Lan Tú

Ngày sinh: 14 - 12 - 1962

Chức vụ: Giám đốc Sở

a. Chỉ đạo, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tổ chức cán bộ, pháp chế, tài chính thuộc Văn phòng; phòng chống tham nhũng, kế hoạch - tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thuộc Thành phố, hoạt động của Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội,

b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Ứng dụng CNTT, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo CNTT Thành phố;

c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện/thị xã: Tây Hồ, Long Biên, Ba Vì, Sơn Tây, Từ Liêm;

d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Văn phòng Thành uỷ và các Ban Đảng trực thuộc Thành uỷ, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thanh tra Thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, Toà án Nhân dânThành phố.


Đồng chí: Nguyễn Xuân Quang

Ngày sinh: 15 - 08 - 1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông, hoạt động của Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông và Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin - Viễn thông;

b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông, Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông và Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin - Viễn thông;

c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai;

d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Hải quan Thành phố, Kho bạc nhà nước Thành phố, Cục Thuế Hà Nội, Liên đoàn lao động Thành phố, Hội cựu chiến binh Thành phố.

Đồng chí: Đặng Vũ Tuấn

Ngày sinh: 08 - 04 - 1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố, hoạt động của Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án Phát triển CNTT-TT; giúp Giám đốc Sở triển khai Chương trình mục tiêu về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội;

b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Phòng Công nghiệp CNTT, Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án Phát triển CNTT&TT;

c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Ba Đình, Gia Lâm, Mê Linh, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Oai;

d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Cục Thống kê Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Thành phố.

Đồng chí: Nguyễn Minh Khánh

Ngày sinh: 19 - 08 - 1958

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông, một số công tác hành chính của Sở (công tác cải cách hành chính, 1 cửa, ISO, văn thư - lưu trữ...); trực tiếp là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;

b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản, Phòng Truyền thông, Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông;

c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Phúc Thọ, Hoài Đức;

d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học công nghệ, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

 


Đồng chí: Dư Văn Chỉnh

Ngày sinh: 09 - 10 - 1958

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác Thanh tra về thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Sở và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin;

b. Phụ trách các phòng/đơn vị: Thanh tra Sở, Trung tâm CNTT;

c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Thanh Xuân, Đông Anh, Mĩ Đức, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thường Tín;

d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Ban dân tộc Thành phố