Trang chủ

Lấy ý kiến văn bản dự thảo

Dự thảo Báo cáo: Sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Ngày đăng 02/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 237
Toàn văn chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 240
Là một trong những đề án quan trọng của Thành phố để thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về ldquo;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ,...

  quy hoạch - kế hoạch

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?