Trang chủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/09/2013 | 12:00  | View count: 282

Về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyên của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô).